Kunskapsteam: FaR

Inom kunskapsteam FaR arbetar vi med att fortbilda och implementera FaR-metoden till hälso- och sjukvårdens personal. Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Kontakta oss.

VI ÄR
ett interprofessionellt kunskapsteam som är specialister på

 • Metoden FaR – fysisk aktivitet på recept, utifrån evidens.

Vi är till för dig som arbetar med barn och vuxna, såväl inom hälso- och sjukvården (oavsett driftsform) som elevhälsa och friskvård i Stockholms län. Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

VI VILL

 • Bidra till att personer som behöver fysisk aktivitet som del i sin behandling ordineras FaR. 
 • Uppmärksamma riskgrupper.

VI GÖR

 • Utvecklar, genomför och utvärderar utbildningar
 • Erbjuder stöd på plats utifrån önskemål
 • Medverkar till att utveckla material som stöd för arbetet i FaR.
 • Följer forskning och utveckling inom området.
 • Deltar i att ta fram och utvärdera lokala, regionala och nationella dokument.
 • Sprider information via webbplatser och nyhetsbrev. Anordnar nätverksträffar inom FaR.
 • Arrangerar FaRs dag, två gånger per år.
 • Rekryterar FaR-samordnare, utbildar och certifierar aktivitetsarrangörer och FaR-ledare.


  HPÖFargänget WEBB
  Några av oss som arbetar i kunskapteamen: Övervikt och fetma samt Fysisk aktivitet på recept.

KONTAKT

Eva Flygare Wallén, fil dr, teamkoordinator
e-post: eva.flygare-wallen@sll.se

Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare, sjukgymnast
e-post: cecilia.berg@sll.se

Robert Bergkvist, vårdutecklingsledare, fysioterapeut
e-post: robert.bergkvist@sll.se

Ingbritt Ekman, rekryterar, utbildar och certifierar aktivitetsarrangörer
e-post: 
ingbritt.ekman@sll.se

Lena Björklund Norrman, rekryterar, utbildar och certifierar aktivitetsarrangörer
e-post: 
lena.bjorklund-norrman@sll.se


Fysisk aktivitet som ett behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa ska testas i ett projekt för invånare i Södertälje, Rinkeby-Kista, Akalla och Husby. För mer information kontakta: 

Helena Tobiasson, projektledare, fil dr Människa datorinteraktion, sjukgymnast
e-post: helena.tobiasson@sll.se
070-226 43 31

Jessica Bergfoth, hälsopedagog
e-post: jessica.bergfoth@sll.se
072-219 90 84
Sara Petersson, hälsopedagog
e-post: sara.m.petersson@sll.se
072-218 21 74
Cassandra Spoonberg, hälsopedagog
e-post: cassandra.spoonberg@sll.se
072-217 65 58

Aktuella utbildningar 

Länk till kurssidan - välj Levnadsvanor i ämnesraden. 

"Boka vi kommer" - Vi erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats. Kontakta någon i vårt kunskapsteam.

FaR-ledare

För att hitta vem och vilka som erbjuder fysisk aktivitet i närområdet finns www.FaRledare.se. Där hittar du verksamheter som vet vad FaR är. Det är aktivitetsarrangörer som certifierats av oss och som har en så kallad FaR-ledare. En person som vet vad FaR innebär då den du ordinerat FaR kommer dit.

FaR-samordnare

För att FaR arbetet ska fungera som bäst rekommenderar vi en så kallad FaR-samordnare på arbetsplatsen. För den som tar på sig den rollen erbjuder vi personlig handledning och återkommande nätverksträffar. Kontakta någon i vårt kunskapsteam så får du veta mer.

FaR Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på FaR-NYTT som kommer ut ca 3-4 ggr per år med den senaste informationen från FaR-teamet, klicka på länken nedan och fyll i din e-postadress: 

Prenumerationslänk 


Läs även mer på:


Artiklar

Läkartidningen: "Översikt visar på evidens för fysisk aktivitet på recept" Läs här.