SVF i primärvården

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Projektledare:
LENA TÖRNKVIST MARIKA LARSSON LUNDGREN ELINOR NEMLANDER ELIYA SYED NAZMIJE KELMENDI SARA EKLÖF CAMILLA SVENSSON
Projektstart:
2018-10-22

Beskrivning

Kartläggning av personalens uppfattning om tillämpning, egen kunskap, arbetssätt, datasystem och utvärdering av CaPrim-teamets insatser.