Tvärprofessionellt samarbete mellan Folktandvården och Primärvården- för att minska mörkertalet för typ 2 diabetes och prediabetes

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Annat, Verksamhetschef
Projektledare:
Anders Lindunger, Katri Harcke
Projektmedlemmar:
Viksjö FTV, Viksjö VC, Jakobsbergs VC, Jakobsbergs FTV, Hallunda VC, Hallunda FTV, Skärholmens FTV, Skärholmens VC
Projektstart:
2018-10-04

Beskrivning

Projektet är en fortsättning på 4D projektet, vilket var ett samverkansprogram mellan Karolinska Institutet och Stockholmslänslandsting som pågick mellan 2013-2017. I det tvärprofessionella samarbetet ingår 4 vårdcentraler och 4 folktandvårdsenheter. Folktandvården gör en riskbedömning utifrån patienternas munhälsa. Tandläkare och tandhygienister tittar på förekomsten av paradontit och karies samt gör en allmänriskbedömning. Om patienten samtycker skrivs en remiss till vårdcentralen. Vårdcentralen utreder sedan patienten om avvikande blodsockernivåer föreligger, om patienten har typ 2 diabetes eller prediabetes. Hittills har drygt 100 patienter screenats på detta sätt och 1 av 3 har haft avvikande blodsockervärden. Diskussion pågår om att utöka antalet vårdcentraler och folktandvårdsenheter och implementera detta arbetessätt.


Syfte
Minska mörkertalet för typ 2 diabetes och prediabetes

Metod
Screening på folktandvården och uppföljning via vårdcentralen.

Resultat/förväntade resultat
Utreda om detta är en bra metod att fånga högrisk patienter, som är likvärdiga med screening med FINDRISK. Då mörkertalet är stort (1 av 3 av de med typ 2 diabetes är odiagnosticerade och antalet är ännu större vid prediabetes) så behövs flera metoder för att hitta dessa patienter.

Öka det tvärprofessionella samarbetet. Detta är ett unikt projekt där tandvården och primärvården samarbetar för att förbättra omhändertagandet av patienter. Munhälsan ingår i kroppen och på detta sätt kan även nya möjligheter för samarbete utvecklas.


Pågående eller avslutat projekt: Pågående projekt.