Våld i nära relationer – en utbildning för 12 000 anställda inom Stockholm Stad

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Våld i nära relationer
Projektledare:
Stockholms stad
Projektstart:
2018-10-04

Beskrivning

Utbildningen är ett projekt i Stockholms Stad och utgörs av en webbaserad allmän orientering kring våld i nära relationer. Utbildningen är upplagd som en uppdragsutbildning i samverkan med Karolinska Institutet och leder till 3 högskolepoäng. Våld i nära relationer på APC har deltagit vid ett tillfälle av utbildningen.


Utbildningsansvariga: Catharina Ahlsten, Björn Tingberg