Nutritionsvård till patienter i palliativt skede

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Nutrition, Vårdvetenskap
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska
Projektledare:
Erika Berggren distriktssköterska erika.berggren@sll.se
Projektmedlemmar:
Hanna Sandelowsky distriktsläkare Lena Törnkvist docent, distriktssköterska och fortbildningschef
Projektstart:
2011-10-01

Beskrivning

Ett fortbildningsprojekt för att öka kunskap hos distriktssköterskor och distriktsläkare om nutritionsrelaterade problem och adekvata vårdåtgärder för patienter i tidigt respektive sent palliativt skede som vårdas i basal hemsjukvård för att de ska få god nutritionsvård och uppleva bästa möjliga välbefinnande.


Interprofessionell fortbildning för Dsk och DL genom ett webbaserat interaktivt fortbildningsprogram ”Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården” en av inriktningarna i fortbildning om nutrition med länkar och koppling till utbildningsprogrammet ”Prevention och behandling av undernäring i primärvård”.