Stöd till patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kan ett nytt bedömningsinstrument vara effektivt i rökavvänjning.

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Astma och KOL, Omvårdnad, Pedagogik, Vårdvetenskap
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Projektledare:
Lena Lundh distriktssköterska, fortbildningsledare och doktorand lena.k.lund@sll.se
Projektmedlemmar:
Ett femtiotal distriktssköterskor, sjuksköterskor i primärvården SLL
Forskningsledare:
Lena Lundh distriktssköterska, fortbildningsledare och doktorand
Handledare:
Lena Törnkvist, docent CeFAM, Rosaria Galanti, professor, Karolinska Institutet, Hans Gilljam, professor emeritus, Karolinska Institutet.
Finansiering:
SLL folkhälsosanslag
Projektstart:
2018-09-12

Beskrivning

Rökstopp är den mest effektiva behandlingen vid KOL trots detta fortsätter många patienter med KOL att röka efter att de har fått diagnosen. Detta kan vara frustrerande för både patienten och vårdpersonalen. Under 2005-2007 intervjuades därför patienter med KOL om deras tankar kring sin rökning och de faktorer som påverkade dem till att inte sluta röka. Ett bedömningsinstrument har utvecklats från dessa intervjuer och prövas i primärvården. Syftet är att identifiera faktorer som påverkar ett lyckat rökstopp samt underlätta dialogen mellan patient och vårdpersonal om rökning.

Filer