Projekt

 1. Våld i nära relationer – en utbildning för 12 000 anställda inom Stockholm Stad

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Våld i nära relationer
  Utbildningen är ett projekt i Stockholms Stad och utgörs av en webbaserad allmän orientering kring våld i nära relationer. Utbildningen är upplagd som en uppdragsutbildning i samverkan med Karolinska Institutet och leder till 3 högskolepoäng....
 2. Våld i nära relationer – en utbildning som riktar sig brett för alla som arbetar med patienter i landstinget

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Våld i nära relationer
  Utbildningen är i planering för landstinget Våld i nära relationer (på APC) och utgörs av en webbaserad allmän orientering kring våld i nära relationer. Utbildningen är upplagd som en uppdragsutbildning i samverkan med Karolinska Institutet...
 3. Våld i nära relationer –en utbildning i BVC projekt

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Våld i nära relationer
  Utbildningen är ett samverkansprojekt mellan CES och APC, där enheten Våld i nära relationer ansvarar för utbildning till BVC sjuksköterskor under fyra tillfällen. CES som är ansvariga för projektet kring våld i nära relationer har ett for...
 4. Våld i nära relationer –Ett regionalt vårdprogram som riktar sig till alla som arbetar med patienter i Stockholms läns landsting

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Våld i nära relationer
  Vårdprogrammet gäller vuxna utsatta för våld i en nära relation och barn som bevittnar/lever med våld.Vårdprogrammet väntas vara klart till februari 2019 Skrivansvariga: Catharina Ahlsten- våld i nära relationer APC...