Forskning - Forskarskola

Är du intresserad av forskning, men behöver vässa kunskaperna och verktyg för att omsätta en idé i praktiken? Då kan den specialdesignade forskarskolan med allmänmedicinsk inriktning vara något för dig. Forskarskolan drivs på uppdrag av Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms läns landsting.

Det övergripande målet för forskarskolan är att säkerställa en ny generation välutbildade forskare inom allmänmedicin i vid bemärkelse genom en utbildning med hög internationell standard. Stommen för utbildningen är forskarskolan som framgångsrikt drevs i CeFAMs regi 2006-2008 och 2010-2012, samt den forskarskola som avslutades i maj 2014. Nästa forskarskola startar hösten 2014.

Öppen för många

Forskarskolan är öppen för många olika yrkesgrupper. Du bör ha en kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annat längre åtagande med primärvårdsanknytning. Du kan vara blivande doktorand eller nyligen antagen. Du som ännu inte är doktorand men som antas till forskarskolan bör ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast sex månader efter antagning till forskarskolan. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Behörig att söka är du som:

För hjälp med forskningsplan och kontakt med potentiella handledare kan stöd ges via forskargrupperna på CeFAM.

Fyra block under två år

För att göra det möjligt att kombinera studierna med kliniskt arbete är den 20 veckor långa forskarskolan, fördelad på 4 block om vardera 5 veckor under två år. Kurserna omfattar alla teoretiska poäng som behövs för den som vill ta doktorsexamen. Under kursperioderna ges inget utrymme för parallellt kliniskt arbete.

Den röda tråden

De olika blocken ska spegla allmänmedicin ur olika perspektiv, där teori varvas med praktiska moment. Som deltagare får du bland annat kunskap om: hur man planerar och lägger upp en studie, vetenskapsfilosofi forskningsetik, biostatistik och att självständigt kunna utföra statistiska analyser, epidemiologi, forskningsmetodik, hälsoinformatik, patientnära kliniska studier, hälsoekonomi, organisation och ledarskapsfrågor, vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande, anslagsansökningar, presentationsteknik och mediarelationer.

 Varje ansökan bedöms utifrån:

  • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans för primärvården
  • Sökanden - erfarenhet och motivering
  • Sammanlagd handledarpotential

 Vill du veta mer?

Kontakta gärna Axel Carlsson, kursansvarig, tfn 0761-74 51 74, e-post: axel.carlsson@ki.se eller Per Wändell, professor i allmänmedicin och studierektor för forskarskolan, tfn 08-524 88 727, e-post: per.wandell@ki.se