Forskning - Forskargrupper

Akademiskt primärvårdscentrum har fem övergripande forskargrupper. Grupperna är tematiska. Varje forskningsprojekt hör till en forskagrupp, men ibland kan gränsöverskridande aktiviteter förekomma. Syftet med de övergripande grupperna är att de ska ha kompetens och styrka att själva eller ihop med andra grupperingar inom och utanför Karolinska Institutet att driva konkurrenskraftiga självfinansierade forskningsprojekt.

De fem forskargrupperna är:

  • Hjärta/kärl, respiration, endokrina funktioner och osteoporos
  • Gastroenterologi, nutrition och infektion
  • Mental hälsa
  • Muskuloskeletala funktioner och smärta
  • Hälso- och sjukvårdsutveckling