Forskning

Forskningen bedrivs av ett 70-tal forskare och doktorander, de flesta knutna till Karolinska Institutet. Stockholms läns landsting är huvudfinansiär.

Forskningen är både klinisk patientnära, epidemiologisk och vårdvetenskaplig. Den mesta forskningen har en tydlig förankring inom allmänmedicin och primärvård. Här utvecklas kunskaper om allt från benskörhet, astmavård, kranskärlssjukdomar, diabetes, fysisk aktivitet, mag-/tarmbesvär och psykiska besvär till hur man framgångsrikt kommunicerar med patienter och olika beslutsstöd i vården.

Årligen publiceras cirka 70 artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Inom de närmaste åren satsar de totalt 5 forskargrupperna speciellt på följande områden som har betydelse för primärvården och befolkningens hälsa:

• Hjärta/kärl, respiration och infektion
• Gastroenterologi, nutrition och endokrina funktioner
• Mental hälsa
• Muskuloskeletala funktioner och smärta
• Hälso- och sjukvårdsutveckling

SÖK