Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

  1. Studierektor Nordost och Nordväst, luisa.escuder-miquel@sll.se
  2. Studierektor Globalmedicin, asa.leufven@ki.se
  3. Enhetschef för Forskningsstöd, Studierektor, jorgen.syk@sll.se
  4. Studierektor Stockholm Söder, charlotte.ulas-nyholm@sll.se