Allmänmedicin delmål 3 resp. c3, FULLBOKAD


Kursdatum och tid:
12 - 14 december 2018,
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
Syftet med Allmänmedicinkursen är ge ST-läkaren möjlighet att fördjupa kunskapen om det
allmänmedicinska arbetssättet.

Reflektion över Allmänmänläkarens många roller, historiskt men även i den kliniska vardagen och
visioner inför framtiden.

Diskussion i smågrupper kring någon eller några patienter som du träffat som berört dig.

Se bifogat preliminärt kursprogram.
Lärandemål:
Göra patienten delaktig genom att använda ett patientcentrerat arbetssätt, med kontinuitet,
expektans och med tiden som redskap.
• Resonera kliniskt kring komplexa bedömnings- situationer i ett oselekterat patientflöde där full-
ständigt beslutsunderlag ofta saknas.
• Urskilja och analysera det aktuella problemet i det enskilda patientmötet  Förstå
allmänläkarens olika roller.
• Kunna välja rätt vårdnivå med hänsyn till patientens hela situation och förstå riskerna med
onödiga utredningar och behandlingar.
• Ha insikt om primärvårdens och allmänläkarens uppdrag och kunna arbeta strukturerat och resurseffektivt på ett långsiktigt och hållbart sätt.


Kostnad:
6000 kronor
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum
Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Kursen är Fullbokad