Konsultationskurs NYA TYNNINGÖ delmål 13 resp. b1, FULLBOKAD


i, som håller kurserna sedan 10 år tillbaka är alla allmänläkare och utbildade handledare på Kalymnoskurserna.

Vi lär ut en evidensbaserad metod för hela konsultationen, som vi själva använder i klinisk vardag. Du guidas steg för steg i att effektivisera, hitta fram till rätt diagnos snabbare och vara patientsäker så både Du och Din patient blir nöjda. Arbetet på kursen utgår ifrån dina egna patientmöten och du är i en liten trygg kollegial grupp med en och samma handledare. Du får i samband med kursen artiklar och material. Uppföljningsdagen görs som en gemensam kollegial rond där gruppdeltagarna får återföring på videokonsultationer från sin egen mottagningen.
Vi rekommenderar att du går kursen tidigt under ST – den är en förberedelse för ”mitt-i ST ” och ger dig även verktyg för att handleda läkarstudenter.

Kursen är mellan 08:30-17:00 17-19 okt 2018 med en uppföljningsdag den 9 november.

Kostnad: 8000 kr

Anmälan via ST forums hemsida.

Kursdatum och tid:
17-19 oktober samt 9 novemer 2018

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
AT- & ST-utbildning
Ämne:
Övrigt
Målgrupp:
ST-läkare
Föreläsare:
Gruppledare:
Conny Svensson, Charlotte Hedberg,Maria Tasola, Matias Estrada
Kostnad:
8 000 kr
Arrangör:
APC
Adress:
Torsplan, Solnavägen 1E
Kommentarer:
Planera för att spela in två patientbesök på video mellan de båda kurstillfällena! Kursen ges 2 ggr per år.