Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin


Under hösten arrangeras Konsultationskurs. Kursen ges som internat tre dagar på Tynningö samt en senare uppföljningsdag på annan plats.

Kursdatum och tid:
7-9 november 2017 med uppföljningsdag under vecka 50
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
AT- & ST-utbildning
Ämne:
Övrigt
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
Kursen syftar till att fördjupa kompetensen i patient - läkarsamtalet i en anda av kollegial omtänksamhet. Undervisningen bedrivs i små grupper med video och gruppdiskussioner som redskap och alla är beroende av varandras bidrag. Introduktioner med teoretiska avsnitt avlöser de praktiska övningarna. Samtliga lärare har lång erfarenhet av konsultationskurser och handledning. Allt i en trevlig miljö med god mat.
OBS! Kursen ges som internat i tre dagar samt en senare uppföljningsdag på annan plats.

Du ska planera för att spela in ett patientbesök på video mellan de båda kurstillfällena.
För godkänd kurs krävs närvaro alla dagar och medverkan utifrån egna patientmöten/rollspel de första tre dagarna. Till dag fyra skall deltagarna ha med en inspelad konsultation från sin mottagning med åtföljande skriftlig reflektion (mall kommer att skickas ut).
Med hjälp av video och reflektion kommer deltagarna då visa att de förstått och kan använda grunderna i patientcentrerat arbetssätt.
Föreläsare:
Gruppledare:
Conny Svensson, Charlotte Hedberg,Maria Tasola, Jonas Sjögren
Kostnad:
14 000 kr
I avgiften ingår:
Två övernattningar på Ljungbergsgården, Tynningö.
Kontaktperson:
Anmäl dig till Anneli Lagerqvist via anneli.lagerqvist@sll.se
Kursansvarig Conny Svensson
Kommentarer:
Planera för att spela in två patientbesök på video mellan de båda kurstillfällena!