1. Konsultationskurs NYA TYNNINGÖ konsultationskurs nu mitt i Stockholm vid Torsplan

  Datum:
  2018-10-17 08:30 2018-10-19 17:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  i, som håller kurserna sedan 10 år tillbaka är alla allmänläkare och utbildade handledare på Kalymnoskurserna. Vi lär ut en evidensbaserad metod för hela konsultationen, som vi själva använder i klinisk vardag. Du guidas steg för steg i at...
 2. Grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin FULLBOKAD

  Datum:
  2018-10-08 00:00 2018-10-12 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 3. Allt du behöver veta om ST i allmänmedicin En dag för verksamhetschefer

  Datum:
  2018-04-17 00:00 — 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
 4. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2018-03-19 00:00 2018-03-21 00:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 5. BVC kurs för ST läkare FULLBOKAD

  Datum:
  2018-03-14 00:00 2018-03-16 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 6. VESTA vårprogrammet 2018, pågående

  Datum:
  2017-12-15 00:00 2018-11-23 00:00
  VESTA är kurs i vetenskapligt projektarbete för ST läkare i allmänmedicin....
 7. VESTA höstprogrammet 2017, pågående

  Datum:
  2017-05-19 00:00 2018-05-31 00:00
 8. Intresserad av VESTA?

  Datum:
  Kontakta oss
  Det är många som vill gå VESTA. Är du, som är ST läkare i allmänmedicin i Stockholm, intresserad av VESTA? Hör av dig till Anneli Lagerqvist, anneli.lagerqvist@sll.se...
 9. Allmänmedicin

  Datum:
  Kontakta oss
  Syftet med allmänmedicinkursen är att ge ST-läkaren överblick och möjlighet att reflektera över allmänmedicinskt arbets- och förhållningssätt....