AT-/ST-utbildning

Vi ansvarar för organisation, utbildningsstöd och kvalitetssäkring inom specialistutbildning i allmänmedicin och för allmänmedicindelen under AT.

Ca 628 ST-läkare (en tredjedel av landets blivande specialister i allmänmedicin) gör sin specialistutbildning via AT/ST enheten. Tolv studierektorer har ett övergripande kvalitetsansvar. De är ett stöd för ST-läkarna och ST-forum (en modell för att ST-läkarna ska få mer inflytande över sin utbildning och träning i ledarskap) vad gäller AT- och ST-utbildning.

Enheten arbetar med urval, introduktion och utbildning samt placering av cirka 200 AT-läkare på vårdcentralerna i länet. 

Enheten har även ansvar för utbildning av forskar-ST-läkare, som är en kombinationstjänst mellan forskning och klinisk ST. Utöver detta är enheten en stor kursgivare.

SÖK