Höjd ribba med Akademiska vårdcentraler

Den senaste forskningen, nya behandlingsmetoder, utvecklingsarbete och studenter i utbildning har en självklar plats i primärvården. Akademiska vårdcentraler knyter samman allt detta med vardagen på vårdcentraler, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, rehabiliteringsenheter med flera – i syfte att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i frontlinjen.

Akademiska vårdcentraler, AVC, kan ses som APC:s plantskola för att stärka utbildning, utveckling, forskning och innovation för medarbetare och studenter inom hela Stockholms läns landstings primärvård, oavsett driftsform.

AVC består av geografiska nätverk där interprofessionella team ledda av en akademisk samordnare och adjungerade kliniska adjunkter erbjuder stöd åt medarbetare och studenter – i nära samarbete med lärosäten och många fler. Inom nätverket ska forskning, utbildning och utvecklingsarbete främjas.

I dag finns åtta AVC. De fyra första startade 2011: Gustavsberg, Hässelby/Akalla, Jakobsberg och Liljeholmen. Under 2014 utökades AVC med Danderyd, Huddinge/Flemingsberg, S:t Erik och Norrtälje Tiohundra AB.

Exempel vad på AVC-aktiviteter:

 • Arrangera interprofessionella lärandeaktiviteter för
  medarbetare och studenter.
 • Handleda studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
  Bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt.
 • Bilda nätverk.
 • Arrangera lokala FoUU-forum.
 • Sprida kunskap och information om verksamheten.
 • Samverka med många – regionalt, nationellt och internationellt:        
  akademiska nätverk och forskare, myndigheter, hälso- och
  sjukvårdsaktörer, patient- och intresseorganisationer med flera.

Länk till hemsida för de Akademiska vårdcentralerna >>

 

Kontakt

Vill du veta mer om vad som är på gång på de akademiska vårdcentralerna? Kontaktuppgifter hittar du här:

Samordnande chef AVC:

Jan Hasselström, verksamhetschef, med dr
e-post: jan.hasselstrom@sll.se
tfn: 073-072 10 82

AVC Gustavsberg
Samordnare: Erik Hedman, erik.hedman@sll.se
Verksamhetschef: Kersti Ejeby, kersti.ejeby@sll.se


AVC Hässelby/Akalla

Samordnare: Marina Taloyan, marina.taloyan@sll.se
Verksamhetschef: Åsa Petersson, asa.petersson@sll.se

 

AVC Jakobsberg
Samordnare: Charlotta Nylén, charlotta.nylen@sll.se
Verksamhetschef: Arsalan Fazeli-Farsani, arsalan.fazeli-farsani@sll.se


AVC Liljeholmen
Samordnare: Eva Toth-Pal, eva.toth-pal@sll.se
Verksamhetschef: Sandra af Winklerfelt, sandra.afwinklerfelt-hammarberg@sll.se

AVC Danderyd

Samordnare: Christina Olsson, christina.b.olsson@sll.se
Verksamhetschef: Camilla Lannefors, camilla.lannefors@sll.se

 

AVC S:t Erik

Samordnare: Panos Papachristou, panos.papachristou@steriksvardcentral.se
Verksamhetschef: Andreas Erlandsson, andreas.erlandsson@steriksvardcentral.se

 

AVC Norrtälje

Samordnare: Helena Hvitfeldt, helena.hvitfeldt@tiohundra.se

Verksamhetschef: Anneli Utast, anneli.utast@tiohundra.se

 

AVC Huddinge/Flemingsberg

Samordnare: Bo Christer Bertilson, bo.bertilson@ki.se

Verksamhetschef: Jeanette Skantz-Holmberg, jeanette.skantz-holmberg@sll.se

 

 

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER